LOADING...

Do góry

9 lutego 2024

Informacja o Uzysku Energii w Gminie Mońki

Gmina Mońki, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, informuje wszystkich mieszkańców posiadających instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, o konieczności przekazania danych dotyczących uzysku energii za rok 2023. Prośba ta wynika z potrzeby prowadzenia sprawozdań z realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszy z projektów nosi nazwę “Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Mońki”. Drugi to “Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mońki – etap II”. Oba projekty mają na celu wspieranie inwestycji w energię odnawialną i zwiększanie efektywności energetycznej.

Aby możliwe było kompleksowe sprawozdanie z realizacji tych projektów, niezbędne jest pozyskanie danych dotyczących uzysku energii z zainstalowanych systemów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych przez mieszkańców Gminy Mońki w ciągu roku 2023.

Zainteresowani powinni przekazać następujące informacje:

  1. Całkowity uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej/solarnej w roku 2023 (wyrażony w kilowatogodzinach lub megawatogodzinach).

Zgłoszenie danych jest możliwe na dwa sposoby:

  1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Mońkach, przy ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, w Biurze Obsługi Klienta (parter).
  2. Przesłanie danych drogą elektroniczną na adres: inwestycje@um-monki.pl.

Termin na przekazanie informacji upływa dnia 29 lutego 2024 roku. Zebrane dane są kluczowe dla oceny efektywności projektów oraz utrzymania ich zgodności z założeniami Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej.

Zaangażowanie mieszkańców Gminy Mońki w udostępnienie tych danych jest nieocenione dla dalszego rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki temu można skutecznie monitorować postępy i wprowadzać ewentualne korekty, aby osiągnąć jak największe korzyści dla społeczności lokalnej.

Gmina Mońki wyraża wdzięczność za współpracę wszystkich mieszkańców i liczy na pełne wsparcie w dostarczeniu niezbędnych informacji. Wspólnie możemy kształtować przyszłość naszej społeczności, tworząc bardziej zrównoważone i ekologiczne środowisko życia.

 

źródło: um-monki.pl

Poprzedni Artykuł

Spotkanie o Odpoczynku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie

Następny Artykuł

Rozwijaj Młode Pokolenie: Program Mikrograntów „Generacja V4” na Wiosnę 2024

post-bars