LOADING...

Do góry

9 lutego 2024

Rozwijaj Młode Pokolenie: Program Mikrograntów „Generacja V4” na Wiosnę 2024

W nadchodzącej wiośnie rusza kolejna edycja programu mikrograntów “Generacja V4”, skierowanego do młodzieży w wieku 12-30 lat. Inicjatywa, wspierana przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego, oraz Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Katarzynę Ancipiuk, stawia sobie za cel promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich oraz dialogu transgranicznego.

Aby wziąć udział w programie, konieczne jest zaangażowanie podmiotów z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo, projekty mogą uwzględniać partnerów z państw-sąsiadów dwóch krajów V4, takich jak Austria, Niemcy i/lub Ukraina.

Program zakłada krótkoterminową mobilność młodzieży, obejmującą wizyty transgraniczne i przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą wszystkie strony. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a czas realizacji to 6 miesięcy.

Aby ubiegać się o grant, uczestnicy mogą wybrać jeden z sześciu obszarów tematycznych programu “Generacja V4” lub stworzyć własny cel projektu. Dostępne obszary tematyczne to:

  1. Zrównoważony rozwój i odporność: Promocja zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, wymiana know-how, projekty ekologiczne.
  2. Dziedzictwo i pamięć: Nauczanie wspólnej historii, zbieranie relacji świadków, projekty historii mówionej, promocja rocznic i zabytków.
  3. Zdrowie i aktywny styl życia: Sport, zdrowa dieta, zajęcia sprzyjające aktywnemu trybowi życia, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.
  4. Sztuka i kultura: Wspólne tworzenie nowych dzieł, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, rzemiosła.
  5. Wartości demokratyczne i obywatelskie: Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, dialog na temat praw człowieka, debaty, wolontariat.
  6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość: Wspieranie wymian między szkołami, organizacjami pozarządowymi, staże i szkolenia, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione zasady włączenia, nauczania i uczenia się oraz współpracy transgranicznej i dobrego sąsiedztwa.

Osoby prawne z Grupy V4, takie jak szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe czy młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, mogą brać udział jako formalni wnioskodawcy lub grantobiorcy.

Projekty należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad (https://my.visegradfund.org/Account/Login) do 29 lutego 2024 r., a pełny wniosek on-line złożyć do 15 marca 2024 r. do godz. 12:00 w południe.

Więcej szczegółów oraz wytycznych dotyczących przygotowania projektu można znaleźć na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/. Przyłącz się do “Generacji V4” i wspólnie kształtujmy przyszłość!

źródło: knyszyn.pl

Poprzedni Artykuł

Informacja o Uzysku Energii w Gminie Mońki

Następny Artykuł

Zapusty w Skansenie – Podlaski Karnawał

post-bars