LOADING...

Do góry

12 stycznia 2024

Podział Powiatu Monieckiego na Okręgi Wyborcze

W ostatnich dniach 2023 roku Komisarz Wyborczy w Białymstoku, Jacek Malinowski, podjął decyzję dotyczącą istotnej kwestii – podziału powiatu monieckiego na okręgi wyborcze. Postanowienie nr 313/2023, oparte na przepisach Kodeksu Wyborczego, stanowi kluczowy krok w organizacji przyszłych wyborów na tym terenie.

Podział na Okręgi Wyborcze (§ 1 i § 2):

Zgodnie z postanowieniem, dokonuje się podziału powiatu monieckiego na okręgi wyborcze. Określa się ich granice, nadaje numery oraz ustala liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Detalowe informacje na ten temat zawarte są w załączniku do postanowienia, który precyzyjnie określa numery okręgów, granice terytorialne oraz liczbę radnych w poszczególnych okręgach.

Przekazanie Informacji (§ 3):

Postanowienie wymaga przekazania informacji Radzie Powiatu w Mońkach, Radzie Miejskiej w Goniądzu, Radzie Gminy Jasionówka, Radzie Gminy Jaświły, Radzie Miejskiej w Knyszynie, Radzie Gminy Krypno, Radzie Miejskiej w Mońkach, Radzie Gminy Trzcianne, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej. To krok w stronę zapewnienia transparentności i uwzględnienia opinii różnych instytucji.

Prawo do Skargi (§ 4):

Postanowienie przewiduje również prawo do wniesienia skargi. Radzie Powiatu w Mońkach, Radzie Miejskiej w Goniądzu, Radzie Gminy Jasionówka, Radzie Gminy Jaświły, Radzie Miejskiej w Knyszynie, Radzie Gminy Krypno, Radzie Miejskiej w Mońkach, Radzie Gminy Trzcianne, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 osób przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę można złożyć w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości.

Wejście w Życie (§ 5):

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz publikacji na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, zapewniając tym samym dostęp do informacji dla społeczności powiatu monieckiego.

Postanowienie Komisarza Wyborczego Jaceka Malinowskiego stanowi ważny krok w procesie demokratycznych wyborów na terenie powiatu monieckiego, zapewniając jednocześnie uczciwość i przejrzystość procedur wyborczych.

 

Podział Powiatu Monieckiego na Okręgi Wyborcze: Numeracja, Granice i Liczba Radnych

Okręg Wyborczy Nr 1:

Granice: Gmina Goniądz, Gmina Jaświły

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 4

Okręg Wyborczy Nr 2:

Granice: Gmina Knyszyn, Gmina Jasionówka

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 3

Okręg Wyborczy Nr 3:

Granice: Gmina Krypno, Gmina Trzcianne

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 3

Okręg Wyborczy Nr 4:

Granice: Gmina Mońki

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 5

Podział powiatu monieckiego na okręgi wyborcze ma na celu zapewnienie reprezentatywności i uczestnictwa mieszkańców różnych obszarów w procesie wyborczym. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach została ustalona z uwzględnieniem specyfiki każdej z gmin, co ma sprzyjać równości w przedstawicielstwie społeczności lokalnych. W ten sposób, proces demokratycznych wyborów w powiecie monieckim staje się bardziej zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców różnych obszarów.

 

źródło: monki.pl

Poprzedni Artykuł

I Moniecka Halowa Spartakiada Seniorów: Promocja Aktywności Fizycznej i Zdrowego…

Następny Artykuł

Konkurs Piosenki Walentynkowej “Miłość Niejedno Ma Imię”

post-bars