Search
Dodaj stronę
Sign In

Zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu “Szpakowo inne”

Starosta Moniecki zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Szpakowo inne” w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże, działki nr 279/4, 282 położone  w obrębie Mociesze, działki nr 10 i 69 – położone w obrębie Starowola w gminie Jaświły oraz działka nr 1 w obrębie Krzeczkowo, w gminie Mońki, powiecie monieckim.

Zebranie odbędzie się dnia 09 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3-go Maja w Jaświłach, adres: Jaświły 71, 19-124 Jaświły.
Wejście od boiska.

Zebranie dotyczyć będzie:
1. Odczytania Postanowienia Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego,
2. Wyboru Rady Uczestników Scalenia,
3. Spraw różnych.

Z uwagi na wyjątkowo ważny charakter sprawy i możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące scalenia, zarówno prac geodezyjnych jak i planowanych w późniejszym terminie prac drogowych prosimy o obecność właścicieli działek na spotkaniu.

Ze względu na stan epidemii w kraju prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło