Search
Dodaj stronę
Sign In

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ ULICY POLNEJ W KNYSZYNIE

Zakończono realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2338 B na odcinku od ul. Jagiellońskiej do drogi krajowej Nr 65 o długości 920,00 m. (ulica Polna w Knyszynie). Całkowity koszt wyniósł 629 800,02 zł. Na ten cel Starostwo Powiatowe w  Mońkach  uzyskało  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  kwocie 314 900,01  zł. Wkład Gminy Knyszyn wyniósł 180 000,00zł

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło