Search
Dodaj stronę
Sign In

Biegi Papieskie

Biegi Papieskie

przez
51 51 people viewed this event.

Regulamin
XIII Biegi Papieskie i VII Memoriał Ks. Henryka Mirona.
II Ogólnopolski Bieg Księży

TERMIN I MIEJSCE: 16.10.2021 r. godz. 12.00 Mońki, ul. Ks. Małynicza 1 (Kościół M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza)

ORGANIZATORZY: Pływalnia Powiatowa w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Parafia M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza, Urząd Miejski w Mońkach.

CEL:

 • – uczczenie 43 rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu papieża Jana Pawła II,
 • – uczczenie pamięci honorowego obywatela Moniek – Ks. Henryka Mirona,
 • – przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez propagowanie zdrowego stylu życia,
 • – popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, kontynuowanie cyklicznej imprezy biegowej,
 • – promocja miasta i regionu.

UCZESTNICY: dorośli startują na własną odpowiedzialność, w przypadku niepełnoletnich wymagane są badania lekarskie lub pisemna zgoda rodziców.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży od godz. 10.30 w dniu biegów. Do biegu głównego i biegu księży telefonicznie 602-790-904, poprzez e-mail bosierba@wp.pl lub w dniu biegów w godz. 10.00-11.45. Organizator nie pobiera wpisowego.

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

 • Klasy III i młodsi (ok.200m dz. i chł.) – bieg masowy,
 • Klasy IV i starsi (ok. 600m) – bieg masowy,
 • Biegi memoriałowe i II Ogólnopolski Bieg Księży (5 km)

NAGRODY: W biegach memoriałowych za trzy pierwsze miejsca nagrody pieniężne, I-300,- II- 200,-. III-100 zł, dodatkowo puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca IV-VI. W klasyfikacji II Ogólnopolskiego Biegu Księży za miejsca I-VI puchary, statuetki i nagrody rzeczowe. Statuetki za pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+. Wszyscy, którzy pokonają dystans dowolnego biegu otrzymają darmowe jednorazowe wejścia na Pływalnię w dniu biegów i pamiątkowe medale. Na mecie czekają na wszystkich papieskie kremówki oraz napoje. Ponadto wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmiany w związku z obostrzeniami powiązanymi z COViD-19. Za rzeczy zagubione podczas imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora.

Program minutowy XIII Biegów Papieskich i VII Memoriału Ks. Henryka Mirona- Mońki 16.10.2021r.

 • 12.00 Otwarcie
 • 12.30 Biegi dziewcząt i chłopców klasy III i młodsi (ok.200m),
 • 12.45 Biegi masowe klasy IV i starsi (ok. 600m),
 • 13.00 Biegi memoriałowe (5km) – start wspólny kobiet i mężczyzn oraz II Ogólnopolski Bieg Księży
 • Ok. 13.40 dekoracje najlepszych zawodników biegów memoriałowych i Ogólnopolskiego Biegu Księży
 • Ok.13.50 losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

Organizatorzy proponują zabranie ze sobą strojów kąpielowych, ponieważ wszyscy startujący otrzymają darmowe wejściówki na Pływalnię, a pozostałe osoby 50% zniżki na pływanie i grotę solną w dniu biegów.

“Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenia uwagi, wywoływanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca”
Jan Paweł II

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres powiatmoniecki@stronymonki.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2021-10-16 @ 10:30
 

Lokalizacja

Share With Friends

 • 11 października 2021
 • 57
 • Możliwość komentowania Biegi Papieskie została wyłączona

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło