Search
Dodaj stronę
Sign In

Sterylizacja jest potrzebna

Wójt Gminy Jasionówka informuje, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jasionówka i Związkiem Komunalnym Biebrza oraz umowy zwartej pomiędzy Gminą Jasionówka i Związkiem Komunalnym Biebrza oraz Gabinetem Weterynaryjnym Emwet – lek. wet. Monika Chojnowska, ul. Białostocka 4, 19-100 Mońki, do dnia 31 grudnia 2021 r. można ubiegać się o dofinansowanie zabiegów sterylizacji / kastracji psów i kotów z terenu Gminy Jasionówka posiadających właścicieli lub opiekunów.

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło