Search
Dodaj stronę
Sign In

Spotkanie uczestników scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”

Dnia 9 czerwca 2021 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaświłach odbyło się pierwsze zabranie z uczestnikami scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”, obejmującego grunty wsi: Bagno, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe i Szpakowo.

Prace na w/w obiekcie realizowane są w ramach Umowy podpisanej z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 29 października 2020 roku.

Przyznana pomoc na wykonanie prac wynosi 26 524 833,04 zł.

Na prace geodezyjne obejmujące kompleksowe uporządkowanie i zaplanowanie nowego stanu ewidencji gruntu i budynków przeznaczono ponad 6,7 miliona zł, na prace drogowe polegające na budowie/przebudowie 23 km dróg przeznaczono niemal 20 milionów zł.

Terminy wykonania w/w prac:
– prace geodezyjne do dnia 01 października 2022 r.,
– prace drogowe do dnia 31 maja 2023 r.

Podczas zebrania:
– przedstawiono tematykę scaleń, zarówno części geodezyjnej jak i etapu budowy dróg,
– przedstawiono poszczególne etapy części geodezyjnej prac,
– wskazano które drogi i w jakim standardzie mają być wybudowane, lub przebudowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego,
– z pośród uczestników scalenia wybrano organ doradczy, czyli Radę Uczestników Scalenia,

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło