Search
Dodaj stronę
Sign In

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Trzcianne przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), istniejeobowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Trzcianne zwraca się do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzcianne w pokoju nr. 13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce druki do pobrania. Druk zgłoszenia można również pobrać korzystając z linku poniżej:

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło