Search
Dodaj stronę
Sign In

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety: Trzcianne: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=2f4a8182a&&c=b0271d80              Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz opracowania raportu końcowego  prezentującego wyniki badania ewaluacyjnego. Przeprowadzona ankieta pozwoli nam na lepsze poznanie …

Tags

Read more

W dniu 3 czerwca bieżącego roku został przekazany do użytkowania mieszkańcom naszej gminy oraz przyjezdnym gościom plac zabaw i otwarta strefa aktywności przy ulicy Nowej w Trzciannem. Plac zabaw i siłownia napowietrzna zostały wykonane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy …

Tags

Read more

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Powrót >>> złóż deklarację Statystyki CEEB –  ile złożono deklaracji Ranking –  w których gminach złożono najwięcej deklaracji CEEB MATERIAŁY INFORMACYJNE Instrukcja-CEEB (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie Instrukcja wykorzystania zakładki Raport przez pracowników urzędów gmin (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie Prezentacja na szkolenie z gminami (.pdf) Odnośnik …

Tags

Read more

Jeszcze nie jest za późno, aby zgłosić się do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Wydłużony został termin zgłoszeń do 4 czerwca 2022 r. do godz. 16:00  – Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji !!! Bitwa Regionów to wyjątkowa okazja do prezentacji …

Tags

Read more

Szanowni Mieszkańcy i Radni Gminy Trzcianne Wójt Gminy Trzcianne dziękuje Radnym Gminy Trzcianne za podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027. Dzięki podjęciu uchwały będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn.: ,,Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne …

Tags

Read more

Spotkanie informujące o zasadach Programu CZYSTE POWIETRZE Uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2022 roku o godzinie 09.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem przy ulicy Wojska Polskiego 10 odbędzie się  spotkanie informujące o zasadach działania  Programu CZYSTE POWIETRZE oraz zmianach w programie od dnia 2022.01.01. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Tags

Read more

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEWójt Gminy Trzcianne ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne Stanowisko pracy: Podinspektor ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty Wymagania niezbędne od kandydatów: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem …

Tags

Read more

UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY TRZCIANNE Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Trzcianne, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów o realizacji i odbiorze odpadów oraz o konieczności: 1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymienione grupy: – folia z bel …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło