Search
Dodaj stronę
Sign In

Wójt Gminy Krypno informuje o przerwie w dostawie wody od piątku 24 czerwca 2022 r od godz. 20.30 do soboty 25 czerwca 2022 ok. godz. 8.00 w miejscowościach: Zastocze, Peńskie, Dębina, Bajki-Zalesie, Długołęka, Rekle, Kruszyn i Kulesze – Chobotki. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest pracami związanymi z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce.

Tags

Read more

Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatkii opakowań po nawozach rolniczych W dniu 28.06.2022 r. na terenie Gminy Krypno odbędzie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Gminy Krypno stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowaną masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe …

Tags

Read more

Projekt”Cyfrowa gmina”jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowę o powierzenie grantu o numerze 856/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji …

Tags

Read more

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR organizuje wypoczynek letni nad morzem w miejscowości Poddąbie. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzone po 1 stycznia 2006 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – …

Tags

Read more

W związku z pracami prowadzonymi na stacji uzdatniania wody w Długołęce w najbliższym czasie może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej we wsiach (Zastoczu,Peńskich,Długołęce, Dębinie, Bajki-Zalesie, Kruszyn i Kulesze – Chobotki) w godzinach wieczornych. Za utrudnienia przepraszamy.         Wójt Marek Stankiewicz Źródło: www.gminakrypno.pl

Tags

Read more

W dniu 22 kwietnia 2022 roku r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie odbyła się wyjątkowo miła uroczystość wręczenia Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”nadanych postanowieniem przez Prezydenta RP. Wójt Gminy Krypno Marek Stankiewicz złożył życzenia i wręczył medale dostojnym Jubilatom. Do życzeń dołączyły się również obecne na uroczystości Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Maria Dzienis, Dyrektor GOK …

Tags

Read more

Zarządzenie Nr 396/2022 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 130 Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło