Search
Dodaj stronę
Sign In

Szanowni Państwo! W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o granty OZE, złożonych przez mieszkańców gminy Goniądz w II naborze wniosków o grant, prowadzonym w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ogłoszonego Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Goniądza z …

Tags

Read more

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł. Dodatek osłonowyDodatek osłonowy …

Tags

Read more

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022”. Akcja polega na pomocy przy wlewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowiska lub ślizgawki m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp. Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z …

Tags

Read more

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2021 z dn. 08.12.2021 r. Burmistrza Goniądza, ustala się dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Goniądzu w zamian za święto przypadające w sobotę (1 stycznia 2022 r.).

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło