Search
Dodaj stronę
Sign In

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2 i dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej informujemy o odwołaniu AKCJI ZIMA, planowanej w najbliższym tygodniu ( 24-28 stycznia 2022 ) w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce. Dodatkowe informacje zostaną rozesłane w wiadomościach prywatnych do wszystkich zapisanych …

Tags

Read more

W związku z absencją chorobową i kwarantanną pracowników, spowodowaną potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, obsługa klientów Wydziału Komunikacji od jutra tj. 24.01.2022 r. odbywać się będzie do godziny 13.30. Uwaga! W dnu 24.01.2022 r. (poniedziałek) rejestracja pojazdów tylko do godz. 12.00. O zmianach w funkcjonowaniu wydziału będziemy informować na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy.

Tags

Read more

Dzisiejsza niedziela jest to Niedziela Słowa Bożego 24 stycznia wspomnienie św. Franciszka Salezego  bpa i Dra Kościoła 25 stycznia święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Jest to dzień kończący Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 26 stycznia  wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 27 stycznia wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza bpa. 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu …

Tags

Read more

1. W tygodniu przypada wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza biskupa wileńskiego oraz bł. Bolesławy Marii Lament patronki ekumenizmu. 2. Rozpoczęły się ferie zimowe dzieci i młodzieży, życzymy im bezpiecznego wypoczynku. 3. Zakończyliśmy nasze spotkania kolędowe. Dziękujemy za wspólne modlitwy w kościele oraz za złożone ofiary. Słowa uznania naszym księżom za budujące homilie. Panu organiście i kościelnemu …

Tags

Read more

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę …

Tags

Read more

Knyszyn, 17 stycznia 2022 r. Gk.524.1.2022 ZAWIADOMIENIE w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku Burmistrz Knyszyna zawiadamia, że: zgodnie z 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.): w skład  komisji konkursowej powołanej przez …

Tags

Read more

Szanowni Państwo! W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o granty OZE, złożonych przez mieszkańców gminy Goniądz w II naborze wniosków o grant, prowadzonym w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ogłoszonego Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Goniądza z …

Tags

Read more

Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł; osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. Definicja dochodu Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 …

Tags

Read more

Szanowni Państwo, Trwa kolejna edycja Podlaskiej Marki, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie województwa podlaskiego. Konkurs to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków, to ranking układany przez Podlasian pokazujący, co w ostatnim czasie nas zachwycało i zaskakiwało. Inicjatywa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem producentów i konsumentów, czego dowodem może być rozszerzenie dotychczasowej …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło