Search
Dodaj stronę
Sign In

Wójt Gminy Krypno zaprasza do udziału w projekcie pn. ”Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi …

Tags

Read more

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach od1 stycznia 2019r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w …

Tags

Read more

Burmistrz Moniek zaprasza do udziału w projekcie pn. ”Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie …

Tags

Read more

W dniu 15 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie odbyło się spotkanie z ministrem Adamem Andruszkiewiczem – Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tematem spotkania były m.in. program „Cyfrowa Gmina” dzięki któremu Gmina Knyszyn otrzyma 141 390,00 zł na cyfryzację oraz założenia Polskiego Ładu. Rozmawialiśmy również o innych ważnych dla mieszkańców gminy zadaniach …

Tags

Read more

Gmina Trzcianne informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianne” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Tags

Read more

ZAWARTOSĆ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ: Opis techniczny Warunki gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne Warunki gwarancji producenta na inwerter Certyfikaty na panele oraz inwerter: Certyfikat na panele fotowoltaiczne musi zwierać odwołanie do norm zawartych w pkt 2-4 MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MIKROINSTALACJI OZE!

Tags

Read more

W dniu 16 października 2021 roku w sali „Mediateki” w Mońkach (ul. Słowackiego 4) odbyło się XXVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady poprzedziła uroczysta Msza Święta, która została odprawiona w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach. W trakcie obrad został zaprezentowany wykład który wygłosił dziennikarz TVP Pan Rafał …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło