Search
Dodaj stronę
Sign In

Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.  “Pielgrzymki Jana Pawła II”.  Konkurs ma na celu przywoływanie wspomnień o życiu i działalności artystycznej Papieża Jana Pawła II oraz pobudzenie kreatywności i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym celem i założeniem konkursu jest propagowanie i pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II …

Tags

Read more

Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Melanii Burzyńskiej pn. „POEZJA ŻYCIEM PISANA”. Przegląd jest imprezą ogólnopolską w której biorą udział uczestnicy z całego kraju. Konkurs ma za zadanie pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Ukazanie życia na wsi, jej bogactwa kulturowego, przemian zachodzących w „Małych Ojczyznach” oraz przyszłości polskiej …

Tags

Read more

Monieccy policjanci w ramach trwającej kampanii pod nazwą „ Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” będą kontrolować oświetlenie pojazdów poruszających się po drogach powiatu. Stan oświetlenia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy …

Tags

Read more

Wójt Gminy Jaświły zaprasza mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w realizacji projektu grantowego pn. „ Wsparcie Dzieci Z Rodzin Pegeerowskich W Rozwoju Cyfrowym – Granty Ppgr”,finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, mieszkających na terenie naszej gminy, których rodzice bądź …

Tags

Read more

Programy aktywności lokalnej Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna nabór wniosków dotyczący typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i  kształtowanie kapitału społecznego tj.:  Programy aktywności lokalnej. Nabór nr 7/2021 – Programy aktywności lokalnej …

Tags

Read more

INFORMACJA Wójt Gminy Jasionówka ogłasza kolejny nabór wniosków o grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka” współfinansowanym z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytetu inwestycyjnego 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze …

Tags

Read more

Ponowny nabór wniosków o grant na kolektory słoneczne W związku z dokonaniem zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania (Zał. Nr 2. Minimalne parametry instalacji) Wójt Gminy Krypno ponownie ogłasza nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych. Wnioski złożone w ramach poprzednich naborów zostają unieważnione. Projekt pn. ,,Budowa indywidulanych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno” realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …

Tags

Read more

ZARZĄDZENIE NR 353/2021WÓJTA GMINY KRYPNOz dnia 20 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i Uchwały Nr …

Tags

Read more

Zarządzenie Wójta Gminy Krypno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw: 1. Krypno Kościelne 2. Krypno Wielkie 3. Ruda 4.Długołęka Centrum 5.Długołęka I 6.Długołęka II 7. Zastocze 8.Peńskie 9.Bajki-Zalesie 10.Dębina 11.Kruszyn – Białobrzeskie 12. Kulesze – Chobotki 13. Góra 14.Morusy 15. Rekle 16.Zygmunty

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło