Search
Dodaj stronę
Sign In

„Bon na szkolenie”

„Bon na szkolenie”

Uprzejmie informujemy, iż dnia 17 grudnia 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się czwarta rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.Limit wniosków: 300

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.Limit wniosków: 100

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.Zapraszamy !!!

Szczegółowe informacje


https://bon-szkolenie.pl/

Źródło: Facebook Starostwo Powiatowe w Mońkach

Tags

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło