LOADING...

Do góry

5 lutego 2024

Badania Ankietowe w Gospodarstwach Domowych na Terenie Województwa Podlaskiego

 

Województwo Podlaskie, luty 2024 r. – W ramach prowadzonych badań ankietowych, Ankieterzy Statystyczni z Urzędu Statystycznego w Białymstoku realizują ważne projekty dotyczące życia gospodarstw domowych na terenie regionu. Procesy te opierają się na bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie z mieszkańcami, aby uzyskać rzetelne informacje dotyczące ich sytuacji ekonomicznej.

Każdy ankieter jest łatwo identyfikowalny dzięki posiadanej legitymacji z personalizowanym zdjęciem. Aby zweryfikować tożsamość ankietera, można skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Statystycznym w Białymstoku pod numerem telefonu 85 749 77 44 lub skorzystać z infolinii statystycznej pod numerem 22 279 99 99. Dodatkowo, aplikacja dostępna pod adresem https://sa.stat.gov.pl/formularz/ umożliwia sprawdzenie wiarygodności ankietera.

Informacje dotyczące prowadzonych badań ankietowych znajdują się na oficjalnej stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pełen dostęp do szczegółów dotyczących projektów, celów i zakresu przeprowadzanych badań.

W lutym 2024 r. skoncentrowane są trzy główne obszary badawcze:

  1. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych: Analiza wydatków i przychodów, kluczowa dla zrozumienia struktury finansowej gospodarstw domowych.
  2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności: Ocena uczestnictwa społeczeństwa w życiu ekonomicznym, identyfikacja trendów i wyzwań.
  3. Kondycja Gospodarstw Domowych (5-14.02): Szczegółowe badania nad warunkami życia, zdrowiem i jakością życia mieszkańców w określonym okresie.

W trosce o wiarygodność i przejrzystość procesu badawczego, Urząd Statystyczny w Białymstoku zapewnia różne środki weryfikacji tożsamości ankieterów, co stanowi kluczowy element ochrony danych i uczestników badań. Mieszkańcy regionu są zachęcani do aktywnego udziału w badaniach, które mają istotny wpływ na rozwój i planowanie strategiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

źródło: um-monki.pl

Poprzedni Artykuł

Małe Studio Wokalne: Odkrywaj Talenty w Gminnym Ośrodku Kultury w…

Następny Artykuł

I Moniecka Halowa Spartakiada Seniorów

post-bars