LOADING...

Do góry

26 stycznia 2024

Rozpoczęcie Przebudowy Drogi Gminnej nr 103384B

Gmina Jaświły ma powody do radości, ponieważ właśnie zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy dla ambitnego zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 103384B. Dnia 22 stycznia 2024 roku, Wójt Gminy Jaświły, Jan Joka, z dumą podpisał umowę z firmą EKODROM Sp. z o.o., która przejmie odpowiedzialność za realizację tego ważnego przedsięwzięcia.

Firma EKODROM Sp. z o.o. – Partner na Drodze do Poprawy Infrastruktury

Wybranym wykonawcą, który poprowadzi prace związane z przebudową drogi gminnej, została firma EKODROM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Podczas ceremonii podpisywania umowy, Prezes Zarządu tej renomowanej firmy, Pan Wojciech Nowak, reprezentował interesy wykonawcy. Firma EKODROM jest znana z profesjonalizmu, solidności i terminowości w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, co stanowi gwarancję pomyślnego przebiegu projektu.

Szczegóły Umowy i Wartość Inwestycji

Podpisana umowa z firmą EKODROM Sp. z o.o. opiewa na kwotę 1 288 500,01 zł brutto. Ta suma obejmuje pełen zakres prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 103384B, obejmującą odcinek od Dolistowa Nowego do granicy gminy w kierunku miejscowości Wroceń na odcinku od km 0+000,00 do 0+999,00.

Warto podkreślić, że inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co świadczy o wsparciu ze strony centralnych organów państwa dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na poziomie lokalnym.

Cel Przebudowy Drogi – Poprawa Warunków Komunikacyjnych

Przebudowa drogi gminnej nr 103384B to dla Gminy Jaświły szansa na poprawę warunków komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na tej trasie. Modernizacja tego odcinka drogi przyczyni się do podniesienia standardu infrastruktury komunikacyjnej, co wpłynie korzystnie na codzienne życie mieszkańców oraz poprawi dostępność dla przewożonych towarów.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt jest zgodny z priorytetami rządowej polityki rozwoju dróg, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg potwierdza znaczenie i uzasadnienie inwestycji dla rozwoju lokalnej infrastruktury.

Rozpoczęcie Prac – Nowy Rozdział dla Gminy Jaświły

Podpisanie umowy z firmą EKODROM Sp. z o.o. jest symbolicznym otwarciem nowego rozdziału dla Gminy Jaświły. Rozpoczęcie prac nad przebudową drogi gminnej nr 103384B to krok naprzód w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i rozwinięcia lokalnej infrastruktury. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przyniesie wymierne korzyści społeczności lokalnej i stanie się kolejnym etapem rozwoju gminy.

źródło: ugjaswily.wrotapodlasia.pl

 

Poprzedni Artykuł

Live Akustycznie w Goniądzu

Następny Artykuł

Koncert Kolędowy Diakonii Muzycznej Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Białostockiej

post-bars