LOADING...

Do góry

12 stycznia 2024

Programy Mieszkaniowe PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłasza realizację dwóch programów mieszkaniowych z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M), skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Programy te, zatytułowane „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie”, mają na celu rozwiązanie problemu braku dostępnego mieszkania, szczególnie dla osób z indywidualnymi kryteriami dostępności.

Cel Programów:

Inicjatywy te mają na celu wspieranie niezależnego życia oraz ułatwianie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez dostarczenie dostępnych mieszkań spełniających ich indywidualne potrzeby.

Mieszkanie dla Absolwenta:

Program “Mieszkanie dla Absolwenta” skierowany jest do młodych osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację i pragną rozpocząć samodzielne życie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Istotnym warunkiem jest również status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie. Osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze także mogą skorzystać z tego programu.

W ramach programu “Mieszkanie dla Absolwenta”, można uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie takiego mieszkania jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, a obecnie może trwać nawet do 60 miesięcy.

Dostępne Mieszkanie:

Program “Dostępne Mieszkanie” skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które w swoim obecnym mieszkaniu napotykają na bariery ograniczające ich codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON, mają one możliwość uzyskania dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które pozbawione jest barier architektonicznych. To pozwala na uzyskanie mieszkania na parterze lub w bloku z windą do poziomu zero przed budynkiem.

Celem programu “Dostępne Mieszkanie” jest wspieranie niezależności osób z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie im dostępnego mieszkania, co stanowi ważny element samodzielnego funkcjonowania. Program umożliwia uzyskanie dopłaty do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwia samodzielne opuszczanie go. Nawet seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tego programu.

Jak Złożyć Wniosek:

Wnioski do programu “Mieszkanie dla Absolwenta” oraz “Dostępne Mieszkanie” można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem złożenia wniosku na swoim sprzęcie elektronicznym zapewniającym transmisję danych. Programy realizuje samorząd powiatu, w którym mieszka wnioskujący.

Nabór wniosków do programu “Mieszkanie dla Absolwenta” odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu. Natomiast wnioski do programu “Dostępne Mieszkanie” można składać w każdym czasie, ale nie później niż do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Szczegółowe informacje na temat obu programów można znaleźć na stronie internetowej PFRON:

“Mieszkanie dla Absolwenta” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

“Dostępne Mieszkanie” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

źródło: jasionowka.pl

Poprzedni Artykuł

Warsztaty dla Pań: Kule do Kąpieli

Następny Artykuł

Internet w Gminie Jasionówka dzięki Projektowi Unijnemu “Polska Cyfrowa”

post-bars