LOADING...

Do góry

3 stycznia 2024

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Krypno na Lata 2025-2034

Gmina Krypno, dążąc do dynamicznego rozwoju i uwzględniając aspiracje oraz potrzeby swoich mieszkańców, rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju na lata 2025-2034. Aby uwzględnić różnorodne perspektywy społeczności lokalnej, zachęcamy Państwa do aktywnego udziału poprzez wypełnienie ankiety dostępnej online.

Ankieta online dostępna jest pod linkiem: Strategia Rozwoju Gminy Krypno 2025-2034.

Formularz będzie dostępny do 31 stycznia 2024 roku, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom wyrażenie swoich opinii, pomysłów i oczekiwań co do kierunków rozwoju gminy w najbliższej przyszłości.

Państwa udział w ankiecie jest kluczowy, stanowiąc istotny wkład w proces tworzenia nowego planu strategicznego dla Gminy Krypno. Wasze uwagi, sugestie oraz opinie pozwolą na stworzenie rzetelnego i zrównoważonego dokumentu, który będzie odzwierciedlał realne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz aspiracje mieszkańców.

Ankieta została przygotowana w sposób dostępny i zrozumiały dla każdego. Składa się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych, pozwalając na pełniejsze zrozumienie różnych perspektyw i sugestii społeczności lokalnej. Szacujemy, że wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż 15 minut.

Niezmiernie ważne jest, aby każdy mieszkaniec Gminy Krypno miał szansę wyrazić swoje zdanie i przyczynić się do kształtowania przyszłości naszej wspólnoty. Dlatego też serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie oraz do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krypno na lata 2025-2034.

Wierzymy, że wspólnie, poprzez partycypację społeczną, uda nam się stworzyć plan strategiczny, który będzie odzwierciedlał troski, potrzeby i aspiracje mieszkańców, zapewniając tym samym trwały i zrównoważony rozwój Gminy Krypno.

źródło: gminakrypno.pl

Poprzedni Artykuł

Noworoczny Koncert Kolęd z Okazji Święta Trzech Króli w Jasionówce

Następny Artykuł

Konsultacje Społeczne: Nadanie Nazwy dla ulicy w Cieszach

post-bars