Search
Dodaj stronę
Sign In

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Trzcianne przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), istniejeobowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło