Search
Dodaj stronę
Sign In

Akcja „BEZPIECZNE LODOWISKA 2022”

Akcja „BEZPIECZNE LODOWISKA 2022”

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022”. Akcja polega na pomocy przy wlewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowiska lub ślizgawki m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp. Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.

Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy obiektu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. 

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.

Za bezpieczeństwo dzieci i innych osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Bielakowicz, KP PSP w Mońkach.
Grafika: KG PSP.

Źródło: Strona internetowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Tags

Add Comment

Your email is safe with us.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło